Úvod Kontakt
 


Online:   

vaša externá IP adresa:
3.226.72.194QR pre mobilné zariadenia
m.ggsoft.sk

SERVIS - ASS
vaša externá IP adresa:   3.226.72.194 
AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO PRE POKLADNICE EURO

Firma G.G.Soft je autorizované servisné stredisko (ASS) pre registračné pokladnice EURO firmy Elcom

Pre Vaše pokladnice je zabezpečená rozsiahla technická podpora, ktorá zahŕňa:
  • Odbornú inštaláciu pokladnice
  • Programovanie
  • Zaškolenie obsluhy
  • Záručný aj pozáručný servis
  • Profesionálne poradenstvo

 

ROZHODNUTIE O ZÁPISE DO REGISTRA SERVISNÝCH ORGANIZÁCIÍ

24.9.2008 bolo firme G.G.Soft vydané rozhodnutie o zápise do registra servisných organizácií.

Dňom 1. septembra 2008 nadobúdajú účinnosť ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“) týkajúce sa servisnej organizácie, jej zápisu do registra servisných organizácií vedenom príslušným daňovým úradom, jej vyčiarknutia z registra servisných organizácií, ako aj plomb, ktorými musia byť označené elektronické registračné pokladnice (ide o § 5, § 6, § 16 a § 17 ods. 2). Ďalšie ustanovenia zákona o ERP nadobudnú účinnosť 1. marca 2009.
Opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc v zmysle zákona o ERP bude môcť vykonávať len taká fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bude mať na takúto činnosť oprávnenie, bude mať uzavretú zmluvu s dovozcom, výrobcom alebo distribútorom pokladníc a bude zapísaná v registri servisných organizácií, ktorý na tento účel budú viesť daňové úrady.

Register servisných organizácií ERP.

Archív

               

© G.G.Soft TK - 2006-2018